Liên hệ

Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An 
Địa chỉ: Km 62 – QL7 – xã Hội Sơn – huyện Anh Sơn – tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383 872 131 – Fax: 0383 872 354 – Email:xmdk@ximangdaukhi.vn
© Bản quyền thuộc Xi măng Dầu khí Nghệ An